datahacker.rs@gmail.com

Tag: Series

#009 Serije i Data Frame

Sledeći post napisala je Anđelka Subotić. Anđelka će nam otkriti kako možemo da koristimo naprednije osobine za serije i kako možemo raditi sa Excel tabelama koje se učitavaju kao DataFrame tip podataka. Pogledajmo prvo kako možemo napraviti neke naprednije serije: Sledeći tip podataka koji će nam biti veoma važan jeste DataFrame koji je takođe iz biblioteke Pandas. Za sada možemo misliti o njima kao o Excel kolonama koje mogu biti tipa integer ili string: Vratimo…
Read more

#008 Series, vremenska serija

Vremenske serije Ovaj post posvećen je podacima za čiju analizu i procesiranje vremenski trenutak igra važnu ulogu. Primeri su signali/serije koje srećemo: u radu na berzi, dnevni kurs valute, prilikom merenja procesa koji se menjaju na dnevnom nivou: temperatura, zagađenost vazduha broj dnevnih putnika koje preveze jedna aviokompanija broj gostiju/turista koji posete jednu zemlju/grad/hotel u jednom danu. Da bismo radili sa serijama (Series) koristićemo biblioteku Pandas. Serija predstavlja zapravo dva NumPy niza: .index i .values.…
Read more