#006 Linearna regresija

Linearna regresija Napravićemo malu pauzu sa klasifikacijom. Podsetimo se, šta smo zapravo želeli kod klasifikacije? Cilj klasifikacije je da se pronađe funkcija koja će na optimalan način podeliti podatke iz dva ili više skupova. U zavisnosti od toga sa koje “strane” ove funkcije se podaci nalaze, definiše se pripadnost odgovarajućoj klasi. U slučaju regresije potrebno je takođe odrediti funkciju, tj. njen matematički oblik. U ovom slučaju dobijenu funkciju ćemo koristiti da odredimo koju će vrednost…
Read more