#007 kNN (k Nearest Neighbors) – k najbliži sused

U našem narodu dobro je poznaka izreka “S kim si onakav si”. Dobro je poznata i misao da mi, kao pojedinci, predstavljamo “sredinu, od petoro ljudi sa kojima provodimo najviše vremena”. Slagali se sa ovim ili ne, osnovna ideja ovih poruka predstavlja ideju za algoritam kNN. k Nearest Neighbors za svaki element iz skupa podataka prvo definiše razdaljinu od susednih elemenata. Ta razdaljina može da predstavlja rastojanje između dve tačke. Parametar k biramo mi i…
Read more