datahacker.rs@gmail.com

Tag: histogram

#008 Series, vremenska serija

Vremenske serije Ovaj post posvećen je podacima za čiju analizu i procesiranje vremenski trenutak igra važnu ulogu. Primeri su signali/serije koje srećemo: u radu na berzi, dnevni kurs valute, prilikom merenja procesa koji se menjaju na dnevnom nivou: temperatura, zagađenost vazduha broj dnevnih putnika koje preveze jedna aviokompanija broj gostiju/turista koji posete jednu zemlju/grad/hotel u jednom danu. Da bismo radili sa serijama (Series) koristićemo biblioteku Pandas. Serija predstavlja zapravo dva NumPy niza: .index i .values.…
Read more

#004 Slučajni brojevi i njihova uloga u ML

Šta su slučajni brojevi? U prethodnom primeru naš dataset kreirali smo ručno. Često se pretpostavlja da su sami podaci u mašinskom učenju generisani nekom slučajnom statističkom raspodelom. Uzimajući ovu pretpostavku u obzir, postaje lako da generišemo klase podataka koje sadrže proizvoljno veliki broj elemenata. Ukoliko do sada niste pohađali kurseve verovatnoće, zamislite bubanj za loto izvlačenje. To je generator slučajnih celih brojeva od 1 do 39 (ili već kako je definisano). Prva raspodela koja će…
Read more