#009 Serije i Data Frame

Sledeći post napisala je Anđelka Subotić. Anđelka će nam otkriti kako možemo da koristimo naprednije osobine za serije i kako možemo raditi sa Excel tabelama koje se učitavaju kao DataFrame tip podataka. Pogledajmo prvo kako možemo napraviti neke naprednije serije: Sledeći tip podataka koji će nam biti veoma važan jeste DataFrame koji je takođe iz biblioteke Pandas. Za sada možemo misliti o njima kao o Excel kolonama koje mogu biti tipa integer ili string: Vratimo…
Read more