datahacker.rs@gmail.com

#009 Serije i Data Frame

#009 Serije i Data Frame

Sledeći post napisala je Anđelka Subotić. Anđelka će nam otkriti kako možemo da koristimo naprednije osobine za serije i kako možemo raditi sa Excel tabelama koje se učitavaju kao DataFrame tip podataka.

Pogledajmo prvo kako možemo napraviti neke naprednije serije:

Sledeći tip podataka koji će nam biti veoma važan jeste DataFrame koji je takođe iz biblioteke Pandas. Za sada možemo misliti o njima kao o Excel kolonama koje mogu biti tipa integer ili string:

Vratimo se sada još jednom na podatke tipa serija. Sledeći deo koda nam demonstrira kako efikasno možemo učitati datume, a pritom ćemo ponovićemo kako crtamo boxplot() i analizirati grupisanje po mesecima

Sa ovim smo kompletirali osnovne naredbe koje će nam pomoći da učitavamo podatke u vidu tabela, prikazujemo ih grafički i dalje procesiramo. Još uvek radimo sa “tiny” data u big data eri, ali careful patience is the fastest way.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 11 =