datahacker.rs@gmail.com

Category: Data Visualization

#009 Activation functions and their derivatives

Activation functions When we build a neural network, one of the choices we have to make is what activation functions to use in the hidden layers as well as at the output unit of the  Neural Network. So far, we’ve just been using the sigmoid activation function but sometimes other choices can work much better.  Let’s take a look at some of the  options. \(sigmoid \) activation function In the forward propagation steps for Neural Network there are two steps…
Read more

#009 Serije i Data Frame

Sledeći post napisala je Anđelka Subotić. Anđelka će nam otkriti kako možemo da koristimo naprednije osobine za serije i kako možemo raditi sa Excel tabelama koje se učitavaju kao DataFrame tip podataka. Pogledajmo prvo kako možemo napraviti neke naprednije serije: Sledeći tip podataka koji će nam biti veoma važan jeste DataFrame koji je takođe iz biblioteke Pandas. Za sada možemo misliti o njima kao o Excel kolonama koje mogu biti tipa integer ili string: Vratimo…
Read more

#006 Linearna regresija

Linearna regresija Napravićemo malu pauzu sa klasifikacijom. Podsetimo se, šta smo zapravo želeli kod klasifikacije? Cilj klasifikacije je da se pronađe funkcija koja će na optimalan način podeliti podatke iz dva ili više skupova. U zavisnosti od toga sa koje “strane” ove funkcije se podaci nalaze, definiše se pripadnost odgovarajućoj klasi. U slučaju regresije potrebno je takođe odrediti funkciju, tj. njen matematički oblik. U ovom slučaju dobijenu funkciju ćemo koristiti da odredimo koju će vrednost…
Read more