#008 Series, vremenska serija

Vremenske serije Ovaj post posvećen je podacima za čiju analizu i procesiranje vremenski trenutak igra važnu ulogu. Primeri su signali/serije koje srećemo: u radu na berzi, dnevni kurs valute, prilikom merenja procesa koji se menjaju na dnevnom nivou: temperatura, zagađenost vazduha broj dnevnih putnika koje preveze jedna aviokompanija broj gostiju/turista koji posete jednu zemlju/grad/hotel u jednom danu. Da bismo radili sa serijama (Series) koristićemo biblioteku Pandas. Serija predstavlja zapravo dva NumPy niza: .index i .values.…
Read more